Oikeanlaisella harjoittelulla voidaan myös ehkäistä ja poistaa vammoja!


Matti "Masa" Klinga hyvä esimerkki periksiantamattomuudesta. Matin uraa vaikeutti nuorella iällä paha rasitusvamma ja siitä johtunut loukkaantuminen. Hyvällä tilanteen arvioimisella, ...

Matti "Masa" Klinga hyvä esimerkki periksiantamattomuudesta. Matin uraa vaikeutti nuorella iällä paha rasitusvamma ja siitä johtunut loukkaantuminen. Hyvällä tilanteen arvioimisella, tukiverkolla ja urheilijan päättäväisyydellä asia saatiin nopeasti ratkaistua ja Masa entistä vahvempana takaisin kentälle! 


Hyvällä valmennuksella ja aikaisella reagoinnilla vammojen syntyä voidaan merkittävästi ehkäistä! Samalla pystytään kehittämään myös lajissa vaadittavia fyysisiä ominaisuuksia. Nämä kaikki yhdessä antavat myös lajitaidoille paremman alustan kehittymiseen!!

Tämä vain on yksi upea tarina siitä mitä hyvällä harjoittelulla ja oikeanlaisella tukiverkolla voidaan saada aikaan!!

 

Jani Klinga

0 0
Feed