Oikeanlaisella harjoittelulla voidaan myös ehkäistä ja poistaa vammoja!

Matti "Masa" Klinga hyvä esimerkki periksiantamattomuudesta. Matin uraa vaikeutti nuorella iällä paha rasitusvamma ja siitä johtunut loukkaantuminen. Hyvällä tilanteen arvioimisella, ...